Pablobienále

Pablobienále je ojedinelý projekt v stredoeurópskom priestore v rámci základného umeleckého školstva s dvojročnou frekvenciou. Je jedinečný rozsahom, (500-700 prác), a náročnou inštaláciou. Predstavuje vrcholnú udalosť, ktorá je ukážkou úrovne a kvality školy.