Podporte nás

Ak máte záujem podporiť vzdelávanie detí umením, môžete nám poslať dar na účet vedený v ČSOB, číslo účtu IBAN:SK9075000000004014344590,

BIC/SWIFT: CEKOSKBX, názov účtu: ČSOB Podnikateľské konto Plus

Ďakujeme