Techniky

 • Kresba (ceruza, uhoľ, rudka, perokresba)
 • Maľba a kombinované techniky (tempera, akvarel, pastel)
 • Grafika (tlač z koláže, papieroryt, gumotlač, suchá ihla, linoryt, drevorez, materiálová tlač a iné)
 • Modelovanie a práca s materiálmi (keramika, socha, papier, priestorové objekty)
 • Fotografia
 • Textilná tvorba (voľná a užitková textilná tvorba, tkanie)
 • Umenie v prírode

Pablo predstavuje dieťa, meno chlapca, tiež meno Pabla Picassa, evokuje šťastný príbeh španielskeho chlapca.
SZUŠ Pablo ponúka kvalitné podmienky pre objavenie tvorivého priestoru, plné materiálové vybavenie školy a predovšetkým starostlivo vyberaných pedagógov.

Poskytujeme dieťaťu možnosť pohybovať sa vo výtvarnom teréne, vďaka čomu:
 • spoznáva základné prvky výtvarného jazyka, bod, línia, škvrna, tvar, plocha/priestor, svetlo/tieň, tiež prostriedky výstavby a kompozície, rytmus, symetria, rovnováha, pohyb, proporcie, kontrast a súzvuk
 • objavuje možnosti neverbálnej komunikácie prostredníctvom výtvarného jazyka
 • overuje si priamo v praxi svoje schopnosti a zručnosti s médiami farby, hliny, grafickými a inými materiálmi
 • napĺňa prirodzenú potrebu obrazov