VÝTVARNÝ PEDAGÓG

Mgr. art. Bianka Kukurdíková

 

bianka_1

„Mám radosť, keď môžem pracovať s kreatívnymi ľuďmi, teda hľadať, objavovať, nachádzať a vytvárať niečo nové – a práca s deťmi je presne takáto. Deti nie sú zviazané konvenciami, neboja sa experimentovať, bádať a skúšať – skrátka tvoriť! Navyše, čím menšie deti, tým odvážnejšie a nespútanejšie sú, a to je na tejto práci nádherné. Pod ich malými rukami vznikajú veľké diela. Pod vedením skúsených pedagógov som získavala vedomosti, rozvíjala svoje zručnosti a tie chcem odovzdať ďalej, aby bol svet krajší a tvorivosť aj fantázia nevymizli z našich životov.“