VÝKONNÝ RIADITEĽ, VÝTVARNÝ PEDAGÓG, ZAKLADATEĽ ŠKOLY

Mgr. Juraj Ezechiaš

 

juraj_3

„Putovať znamená pre bojovníka vydať sa cestou, ktorá ma srdce. Cesta, ktorá má srdce, je cestou plnou radosti. Pokiaľ sú bojovníci na ceste, ktorá má srdce, sú s ňou zajedno a plne sa s ňou stotožnujú. Táto cesta bojovníkov posilňuje a bojovníci si ju volia preto, aby zo seba mohli vydať to najlepšie. Bojovníci si ju zvolia a potom ju nasledujú. Dívajú sa, radujú a smejú sa, a potom vidia a poznávajú. Všetky veci, ktoré si bojovníci vyberajú ako ochranné štíty, sú súčasťou ich cesty, ktorá má srdce.“ (z diela Carlosa Castanedu)