VÝTVARNÝ PEDAGÓG

MgA. Lea Lovišková

 

lea_1

„Je fascinujúce sledovať ako sa svet okolo nás neustále rozrastá a zdokonaľuje o nové obrazy v reálnom svete aj virtuálnej realite. Žiadnym iným zmyslom nevnímame toľko informácií ako zrakom a je to zrak, ktorý sa snažíme neustále technologicky vylepšovať. Vizuálna gramotnosť je preto nevyhnutnosťou pre integritu osobnosti človeka. Prostredníctvom výtvarnej výchovy sa žiak učí nielen manuálnym/rukodielnym zručnostiam, ale komplexnému vnímaniu seba, druhých a obrazov vo svete, v ktorom žije. Učí sa s nimi komunikovať, riešiť vnútorné konflikty, akceptovať rozdielnosť či mnohoznačnosť, prijímať svoje limity, objavovať a rozvíjať svoje možnosti – učí sa vidieť krásu.“