UMELECKÝ RIADITEĽ, VÝTVARNÝ PEDAGÓG, ZAKLADATEĽ ŠKOLY

Mgr. Miloš Čápka

 

milos_1-e1549707927720

„Neutíchajúcim príťažlivým momentom je pre mňa vstupovať do vedomia detí s čo najvyššou centrálnou ideou,  ušľachtilou myšlienkou a to pri akomkoľvek výtvarnom probléme či tematickom zadaní. Čím je vyššia, tým viac dokáže zjednotiť a zharmonizovať naoko vystupujúce protiklady. Je obojstrannou motiváciou, pre deti i pre mňa samotného. Vždy som miloval fázu po motivácii, to koncentrované ticho, keď všetky mysle obrátené k vnútornej pozornosti spája jedna, rovnaká úloha, prvé zostupujúce okamihy inšpirácie.“