AMBASÁDOR, MANAŽÉR

Ondrej Grenčík

 

Ondrej Grenčík

Kreativita je jedna z najžiadanejších kompetencií budúcnosti. Mojím celoživotným poslaním je vytvárať kvalitné prostredie a pomáhať s napĺňaním svojho poslania organizáciám. O to viac sa teším, že môžem byť súčasťou tímu Pablo a pomáhať tak pri rozvíjaní potenciálu a tvorivosti detí.
„Umenie je fikcia, ktorá nám umožňuje rozpoznať pravdu.“ — Pablo Picasso