VÝTVARNÝ PEDAGÓG

Mgr. Tatiana Vrtochová

 

tanicka_1

„Na práci s deťmi ma najviac baví ich nadšenie z tvorby – keď sa už nemôžu dočkať momentu, keď skončí úvodná časť hodiny a budú môcť vziať do svojich rúk ceruzky, štetce, farby, rydlá, hlinu… a na záver hodiny sa zas nemôžu odtrhnúť od svojho diela. Čím menšie deti, tým silnejšie nadšenie. Na nás učiteľoch je, aby sme im pomohli tento tvorivý entuziazmus udržať, ponúknuť im témy a ukázať techniky, ku ktorým majú blízko alebo v ktorých sa ešte len nájdu. Umelecké dielko vytvorené pod vplyvom takéhoto silného náboja prirodzene vyžaruje adekvátnu energiu. Detská tvorba teda na mňa pôsobí blahodarne, to je odmena za moju prácu.“