VÝTVARNÝ PEDAGÓG

Mgr.art. Zuzana Martinusová

 

Zuzana Martinusová

„Je úžasné sledovať, ako sa každý dívame na veci okolo nás svojimi očami. Ako jedny oči vidia inak než oči druhé a ako ruky každého zhmotňujú tieto obrazy vo svojej plnej jedinečnosti svojim vlastným spôsobom. Inakosť fantázie každého jedného z nás sa stáva posvätnou, takže sa nikdy nemôže stať, že vzniknú dva navlas totožné výstupy.
Túto inakosť je dôležité rešpektovať, chrániť, podporovať a pestovať, pretože to ona prináša krásu nielen každého človeka, ale podobne krásu každej výpovede kreatívca obohacujúcu tento svet o nové tvary, farby a ich odtiene.“