Vyučovanie a školné

  • záruka kvality – vyučujúci s dlhodobou praxou, s odbornou výtvarnou a pedagogoickou kvalifikáciou, umelecky činní
  • 1x v týždni 3×45 minút – základné štúdium
  • 1x v týždni 2×45 minút – prípravné štúdium
  • čas výučby – od 14:00 do 16:15 (1. skupina) a od 16:30 do 18:45 (2. skupina)
  • ročné školné v prípravnom a základnom štúdiu: 500 €, t.j. 1. polrok (september až január) – 250 €; 2. polrok (február až jún) – 250 €
  • číslo účtu v ČSOB: 4014344590/7500 (IBAN SK9075000000004014344590)

Prihláška na stiahnutie (PDF, WORD)