Vydanie knihy Ježko Dežko
a jej uvedenie do života (2017)