Ilustrovanie kníh

Tak i naopak, Ján Čápka – poézia pre deti, ilustrovanie

Ježko Dežko, Ján Čápka – poézia pre deti, ilustrovanie aj vydanie knihy