Pablobienále

Pablobienále je ojedinelý projekt v stredoeurópskom priestore v rámci základného umeleckého školstva s dvojročnou frekvenciou. Je jedinečný rozsahom (500-700 prác) a náročnou inštaláciou. Predstavuje vrcholnú udalosť, ktorá je ukážkou úrovne a kvality školy.