Súkromná základná umelecká škola

VÝTVARNÝ ODBOR

Vyučovanie a školné

Zárukou kvality sú naši vyučujúci s dlhodobou praxou, s odbornou výtvarnou a pedagogickou kvalifikáciou, ktorí sú zároveň umelecky činní.

Formy štúdia:

Základné štúdium: 1x v týždni 3×45 minút
Prípravné štúdium: 1x v týždni 2×45 minút

Čas výučby:

1. skupina: od 14:00 do 16:15 
2. skupina: od 16:30 do 18:45 

Ročné školné v prípravnom a základnom štúdiu: 700 €

Platba polročne (je možnosť splátok):
1. polrok – september až január: 350 €
2. polrok – február až jún: 350 €

Číslo účtu v ČSOB: 4014344590/7500
IBAN: SK90 7500 0000 0040 1434 4590

Stiahnite si formulár záväznej prihlášky
vo formáte PDF alebo DOC tu:

PRIHLÁŠKA V DOC
PRIHLÁŠKA V PDF
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram