2% z dane

Vážení rodičia, študenti a priaznivci školy,
prosíme Vás o poukázanie 2% z Vašej dane pre naše Občianske združenie Ateliér Pablo o.z. Podporíte tým organizovanie pravidelných žiackych výstav školy, verejných workshopov a ďalších tvorivých aktivít školy (napr. ilustrácie kníh pre deti žiakmi školy).
Organizácia koncepčne zameranej výstavy, ktorú by sme radi organizovali každé 2 roky pod názvom Pablobienále, si vyžaduje nemalé finančné prostriedky na prenájom priestorov, tvorbu a tlač katalógov, pozvánok a plagátov, propagáciu v mediálnych prostriedkoch, zakúpenie rôzneho inštalačného materiálu atď.
Údaje o prijímateľovi:
Názov: Občianske združenie Ateliér Pablo o.z.
Sídlo: Zámočnícka 36/1, 917 01 Trnava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42164966

Stiahnuť: VyhláseniePoučenie.

  1. Ak ste zamestnanec a požiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmu
  • požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane a podľa neho vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane
  • obe tlačivá doručte prosím najneskoršie do 26. 4. 2022 do Súkromnej ZUŠ, alebo priamo na príslušný daňový úrad.
  1. Ak ste fyzická osoba – SZČO, alebo iná právnická osoba, ste oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať Vami určeným prijímateľom.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Juraj Ezechiaš
Mgr. Miloš Čápka