Súkromná základná umelecká škola

VÝTVARNÝ ODBOR

ONLINE vyučovanie

Vážení rodičia, milí študenti,

 
spúšťame online vyučovanie cez platformu Sofigreo, ktorá nám výrazne uľahčí komunikáciu so žiakmi počas pandémie COVID 19 (zadávanie lekcií a kurzov formou textu, obrázkov, videí, možnosť priamej diskusie formou četu, správ atď.).
Učitelia budú prostredníctvom platformy nielen zdielať online lekcie, ale aj zadávať žiakom tvorivé úlohy, o ktorých budú následne na platforme diskutovať. 
To znamená, že od žiakov sa očakáva určitá miera aktivity. 
Sofigreo predstavuje inú kvalitu, náročnosť i spôsob práce pre učiteľa, prebieha v iných rovinách s dôrazom na psychosociálny efekt a udržanie detí v aktivizujúcom rytme, procese. Formálny výsledok hmotnej práce je v tomto prípade menej dôležitý ako vyvinutá kreativita v domácom prostredí. Obsah a mentálny proces je implicitným vychovávateľom, rozvíjajúcim vedomie a živé myslenie malých tvorcov. Vedie k samostatnejšiemu rozhodovaniu a cez možnú diskusiu s učiteľom v rámci platformy k priamej interakcii a overovaniu si zvolených postupov.
Štruktúra platformy umožňuje plný didaktický prístup i nové metodické postupy v komunikácii učiteľa so žiakom. Napokon sa to dá odsledovať. Nie je menej cenným vzdelávacím prostriedkom iba poskytuje inú živnú pôdu pre rozvoj dieťaťa. Je rozhodne zmenou dynamiky v myslení s dôrazom na abstrahovanie a predstavivosť. Tiež na vypestovanie si kritérií sebahodnotenia a odsledovanie vlastných limitov. Vysoký étos je v prítomnej akceptácii krízového režimu pre učiteľa a z neho vyplývajúcich vzdelávacích obsahov. Pre dieťa v dynamizujúcom procese jeho úvah reakcií.
Treba dôverovať platforme a cez ňu sa všetko potrebné vyprofiluje vo vzájomnej komunikácii.

Stačí k tomu jeden pracovný nástroj podľa Vašich možností  (PC, notebook, tablet alebo smartfón).

 
Tešíme sa na Vašu spoluprácu 
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram